Jelgavas ielas
Lasītava

Andrejs Pumpurs

Andrejs Pumpurs (1841-1902), tautiskā romantisma dzejnieks. Pumpura izcilākais darbs ir 1888. gadā sarakstītais eposs "Lāčplēsis".

Andreja Pumpura iela

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com