Jelgavas ielas
Lasītava

Jelgavas apkaimes

Informācija ir pārstrādāta 2021. gadā. Sākotnēji trīs apkaimes sarakstā neparādījās, jo par svarīgāko apkaimes kritēriju tika pieņemts ielu skaits. Tagad šīs trīs apkaimes atkal ir sarakstā. Saites uz attēliem: ģerboņi uz balta fona, ģerboņi uz caurspīdīga fona, ģerboņi vektoru formātā, karte. Attēlus ir atļauts izmantot tekstos par Jelgavu.

Būriņu dārzi

Būriņu dārzi ir maza, noslēgta apkaime abpus Būriņu ceļam. No pārējās Jelgavas Būriņu dārzus atdala Svētes upe. Ieliņas, kas atzarojas no Būriņu ceļa, bieži ir aizgaugušas un šauras, ar mazdārziņiem un, pa laikam, arī savrupmājām.

Cepļi

Senākos laikos šeit bija hercogistes ķieģeļu cepļi. Nosaukums vecās Latvijas laikā bija saglabājies Veccepļu māju nosaukumā. No tā arī nācis Cepļu ielas un apkaimes nosaukums. Cepļi ir maza, noslēgta apkaime starp Lielupi, dzelzceļu, un rūpnieciskām ēkām, uz kuru ved tikai viena iela. Ļaudis šeit, kā liekas, dzīvo atrauti no pārējās pasaules.

Cukurfabrika

Cukurfabrika ir apkaime, kurā kādreiz bija pirmā Latvijas cukurfabrika. Pat ja tās šeit vairs nav, apkaimi un dzelzceļa staciju turpina saukt tā. Tās galvenās ielas - Brīvības bulvāris, Lāčplēša iela, Aviācijas iela ir veidojušās vecās Latvijas laikā.

Dienvidu gals

Dienvidu gals stiepjas gar Tērvetes ielu, tas izplešas dienvidu virzienā kā liels trijstūris. Platajā galā tas iever lielu daļu meža. Ieliņas šeit ir retas un īsas ar savrupmājām un dārziņiem.

Ģintermuiža

Ģintermuiža ir mierīga un klusa apkaime, kuras vidū ir vecā Ģintermuižas slimnīca, bet apkārt guļ savrupmāju ielas. Apkaime atrodas starp Svēti, Miezīti, Atmodas ielu un dzelzceļu.

Jaunais gals

Jaunais gals guļ puslokā ap Jelgavas Vidu, bet tā robeža dienvidos ir Atmodas iela. Šī apkaime ir samērā jaunu savrupmāju nogabals, kurā ielas dažreiz ir tā samezglotas, ka nezinātājs tajās var apmaldīties.

Langervalde

Langervalde atrodas starp dzelzceļa līniju un Jelgavas rietumu robežu. Apkaime ir vecā Langervaldes parka vietā, tāpēc lielāko tās daļu aizņem ar retām takām šķērsots mežs, gar ceļiem rindojas savrupmājas un dažviet gadās ražošanas apbūve.

Lapskalns

Lapskalns ir liela apkaime Jelgavas ziemeļos. Senāk apkaimes vidū ir bijušas vairākas muižas, arī Lapskalna muiža, kuras virzienā veda Lapskalna ceļš un Lapskalna iela (tātad nosaukums vienmēr ir bijis vienskaitlī). No laukiem par pilsētu Lapskalns ir kļuvis diezgan nesen, kad šeit ir izveidojušies blokmājas, savrupmājas, mazdārziņi, lidlauks, bet daļa apkaimes joprojām ir zaļa un mežonīga.

Lediņi

Lediņi ir vēl viena mazdārziņu apkaime, ko no Sieramuižas atdala šoseja un meži apbus tai. Te ir atrodams Jelgavas augstākais punts, Lediņu kalns, kas mūsdienās ir apaudzis ar kokiem. Lediņi pieslejas Jelgavas austrumu robežai - Vircavai.

Līnijas

Līnijas Jelgavas ziemeļrietumos nosaukumu ir ieguvušas no sešām numurētām līnijām, kuras šķērso visu apkaimi no dienvidiem uz ziemeļiem. Šī apkaime sastāv no savrupmājām un taisnām ielām, to dienvidos ierobežo Dobeles šoseja.

Miezīte

Miezītes nosaukums ir cēlies no senās Miezītes saimniecības, kuras lauki kādreiz pletās šajā apkaimē. Tās ielas veido no Dobeles šosejas atzarojušies ceļi. Ziemeļos Miezītei ir Dobeles šoseja, bet dienvidos - Ģintermuiža un Būriņu dārzi, tās galvenā apbūve ir ģimeņu mājas.

Ozolpils

Ozolpils ir apkaime Jelgavas ziemeļos, aiz Lielupes un Loka maģistrāles. Ceļi šeit ir taisni un smilšaini, gar kuriem rindojas vecākas un jaunākas ģimenes mājas.

Pogu lauki

Pogu laukus no pārējās Jelgavas divās pusēs atdala dzelzceļi, trešajā - Svēte. Retas ielas ar retām mājām liek šai romantiskajai apkaimei drīzāk atgādināt laukus, nevis pilsētu.

Prospektu gals

Prospektu gals ir Jelgavas vizītkarte, vieta ar muzejiem un birojiem, kuru labprāt apskata iebraucēji. Apkaimes mugurkauls ir četri galvenie Jelgavas prospekti, kuri, neskatoties uz XX gadsimta postījumiem, vēl joprojām stiepjas taisni no ziemeļiem uz dienvidiem - Zemgales prospekts, Akadēmijas iela, J. Čakstes bulvāris, Pasta iela.

Rafs

Rafs atrodas starp Rīgas ielu un Ozolpili. Nosaukums ir nācis no rūpnīcas RAF blokmāju rajona starp Pērnavas ielu un Loka maģistrāli. Tomēr Rafa (apkaimes nosaukums jau sen ir lokāms vārds), platība ir ļoti liela, tās galveno daļu veido Vecā ceļa ielu "baseins". Tā lielākā daļa ir ģimeņu mājas ar dārziem un arī sporta iestādes.

Romas krogs

Romas krogs guļ gar Romas ielu starp Lietuvas šoseju un Miera ielu ziemeļos. Šī apkaime pilnībā sastāv no savrupmājām haotiskā ielu tīklā.

Salas

Salas Jelgavā ir divas - Pasta sala un Pilssala. Protams, galvenais apskates objekts te ir Jelgavas pils, bet pēdējā laikā arī pārējā apkaime ir pārveidojusies par iecienītu pastaigu un atpūtas vietu.

Sieramuiža

Sieramuiža ir Jelgavas dienvidaustrumos, un no pārējās Jelgavas to atdala Platone. Kādreiz te bija Sieramuiža ar saviem laukiem, bet tagad mazdārziņi. Ielas šeit lielākoties ir taisnas un kārtīgas.

Vecais gals

Vecais gals sākas no Lielās ielas dienvidos un iet līdz Zvejnieku ielai un Satiksmes ielai ziemeļos. Ielu tīkls galvenokārt šeit ir veidojies senos laikos un nav daudz izmainījies līdz mūsdienām.

Vidus

Jelgavas Vidu no dienvidiem ieskauj Zirgu iela, Augusta iela un Kungu iela, aiz kurām sākas Jaunais gals, austrumos Mātera iela to atdala no Prospektu gala, ziemeļos aiz Lielās ielas sākas Vecais gals. No šejienes uz dienvidiem izstiepjas Jelgavas garākā iela - Tērvetes iela. Vidus ir Jelgavas sirds, kura parasti paliek noslēpta no svešiniekiem.

Viskaļi

Viskaļi atrodas trijstūrī starp Rūpniecības ielu, Lietuvas šoseju un Būriņu dārziem. Viskaļu nosaukums ir cēlies no hercogistes laiku Fiskālās muižas. Šeit savrupmājas mijas ar rūpniecisko apbūvi, bet apkaime tomēr rada ļoti omulīgu un mājīgu iespaidu.

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com